• Een duurzame oplossing

  Zuivelverwerkende industrie

  De zuivelindustrie bestaat hoofdzakelijk uit het verwerken van vloeibare zuivelproducten (zoals melk en yoghurt) en vaste zuivelproducten (zoals kaas). De kwaliteit van deze eindproducten kunnen negatief beïnvloed worden en zelfs gevaren opleveren wanneer schadelijke bacteriën in de productieprocessen aanwezig zijn. Hygiëne en het toepassen van de juiste temperaturen zijn daarom van vitaal belang. Kunststoffen zijn hygiënisch en hebben bij een juiste inzet een lage temperatuurgeleiding.

  Applicaties
  drinkwater
  chemicaliën
  koeling
  mengen/doseren
  CIP-installaties
  tankopslag
  pompen