• Een duurzame oplossing

  Agro

  De agro- (of agri-) industrie omvat de bewerking of verwerking van agrarische producten, inclusief de opslag en het transport ervan. Met een export van agri en food ter waarde van bijna 90 miljard euro aan land- en tuinbouwproducten, is Nederland koploper in Europa. Wereldwijd staan wij op de tweede plek. Opvallend is de toenemende vraag naar Nederlandse landbouwinnovaties en hoogwaardige technologie. Het gaat dan bijvoorbeeld om energiezuinige kassen. Slimme, innovatieve producten en technologieën: kunststof maakt het verschil!

  Marktsegmenten
  Landbouw
  Tuinbouw

  Meer weten?

  Neem dan contact op met ons of met een van onze leden.