• Een duurzame oplossing

  Tuinbouw

  Nederland is toonaangevend op het gebied van tuinbouw. Veel innovatieve ideeën zijn afkomstig uit deze sector. Denk aan het gebruik van aardwarmte of geothermie, bijvoorbeeld voor het verwarmen of koelen van een kas. Door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en de diep in de aarde gelegen warmtereservoirs, kan energie worden gewonnen. Veel tuinders gebruiken een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK) om de kas te verwarmen en de vrijgekomen CO2 weer te gebruiken om het gewas te laten groeien. Allemaal innovatieve applicaties, waarbij kunststof heel goed inzetbaar is.

  Applicaties
  drinkwater
  gas
  chemicaliën
  koeling
  mengen/doseren
  tankopslag
  pompen