• Een duurzame oplossing

    Tankopslag

    In elke fabrieks-, verwerkings- en productie-installatie is een tank vereist om vloeistoffen in op te slaan. Niet alleen de tanks, maar ook veel andere componenten die nodig zijn voor het vullen, drukreguleren en leegmaken van de opslagtanks, worden gemaakt uit kunststof.

    De voordelen van kunststof

    • Kunststof is veilig. Metaal kan slecht tegen chemicaliën, waardoor corrosievorming ontstaat. Kunststof corrodeert niet dankzij de hoge chemische resistentie. Maximale veiligheid dus voor personeel en installaties!
    • Kunststof is milieuvriendelijk. Dankzij de hoge chemische resistentie van kunststof is de kans op lekkage en dus verontreiniging van het milieu door corroderende materialen nihil.