• Een duurzame oplossing

  Hernieuwbare energie

  Hernieuwbare energie is schone, duurzame en onuitputtelijke energie die het leefmilieu niet schaadt. Voorbeelden hiervan zijn windenergie, zonne-energie, biomassa, waterkracht en geothermische energie (winnen van warmte uit de aardbodem). Kunststoffen worden onder andere toegepast bij koelsystemen en bij diverse chemische processen.

  Applicaties
  drinkwater
  gas
  gaswasser
  luchtbehandeling
  koeling
  tankopslag
  pompen