• Een duurzame oplossing

    Evonik, de heer E. Fransen

    5 December 2017

    “Kunststof bleek het beste alternatief omdat we geen coating nodig hebben. Een bezuiniging van ruim 23% [!] hebben we hiermee gerealiseerd. ”