• Een duurzame oplossing

    Geschiedenis

    Branchevereniging Polyplast werd op 30 mei 2002 opgericht. Ruim vijftien jaar later werd de naam gewijzigd naar het huidige: Unie Nederlandse Industriële Kunststofbewerkers, ofwel UNIK. Een naam die beter vertelt wat we doen. Vanaf de oprichting is onze missie om een graadmeter voor kwaliteit te zijn en om te zorgen voor de promotie van kunststoffen voor industriële toepassingen.

    Bij de oprichting was Polyplast al een vereniging met een grote diversiteit. De bedrijven in de vereniging bewerken thermoplastische kunststoffen voor de apparatenbouw en aanleg van leidingsystemen voor zeer uiteenlopende markten. Het ledenaantal is sinds de oprichting gestaag gegroeid. Inmiddels vertegenwoordigt Polyplast ruim 80% van de markt. 

    In 2008 was de tijd rijp om de organisatie te professionaliseren. Een eerste stap was het aantrekken van een professioneel secretariaat, waartoe vanaf dat moment ook een secretaris en administratieve ondersteuning behoorden. 

    UNIK richt zich steeds meer op de uitwerking van de oorspronkelijke doelstellingen, zoals het bieden van een kwaliteitsgarantie en gezamenlijke opleidingen. Er is een kwaliteitskeurmerk (POLYKEUR) ingericht. Hierbij worden de leden getoetst op een aantal belangrijke kenmerken en kwaliteitseisen. Ook is er een Basiscursus Tankinstallaties Chemie BRL K903 ontwikkeld.