• Een duurzame oplossing

    Afvalwaterdistributie

    Afvalwater is water dat voor de gebruiker niet meer bruikbaar is. Dit water wordt  geloosd, ingezameld en getransporteerd via de ruim 100.000 km riolering dat er in Nederland onder de grond ligt. Er zijn twee soorten afvalwater. Grijs (afval)water is licht verontreinigd huishoudelijk afvalwater dat niet afkomstig is van toiletspoeling. Zwart water is afvalwater dat is verontreinigd met fecaliën, dus afkomstig van het toilet. Ook in dit marktsegment wordt kunststof op veel verschillende gebieden ingezet.