• Een duurzame oplossing

  U&D Industrial Safety

  U&D Industrial Safety levert consultancy en veiligheidstrainingen gericht op bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken en/of deze opslaan.

  Onze consultancy bestaat uit het uitvoeren van en het toetsen op risicobeoordelingen en RI&E’s, op het gebied van proces-, machine-, milieu- en arbeidsveiligheid. Daarnaast voeren we ook compliance-onderzoeken uit op het gebied van veiligheid.

  Met de bundeling van onze kennis en netwerken onderscheiden we ons op:

  • Functiegerichte trainingen, vooral gericht op herkenbaarheid bij de deelnemers.
  • Kennis van theorie (wetgeving en richtlijnen) in combinatie met praktijk (ervaringen op de werkvloer).
  • Alle diensten worden uitgevoerd door (gecertificeerde) Hoger Veiligheidskundigen met ervaring in het vakgebied.
  • Al onze functiegerichte ATEX-trainingen worden in nauwe samenwerking met KIWA (ATEXCertificaat.nl) uitgevoerd.

  Onze begeleiding en adviesverlening bestaat uit:

  • Explosieveiligheid (ATEX):
   – Explosieveiligheidsdocumenten (EVD) opstellen of actualiseren.
   – GAP-analyses ATEX-153 (voldoen uw werkplekken aan de Europese ATEX Richtlijn).
   – Ontstekingsbronanalyse volgens NEN-EN-IEC 60079-17 en 60079-14.
   – Begeleiding implementatie van ATEX-beleid en ATEX-maatregelen.
  • Legal Compliance conform richtlijnen opslag gevaarlijke stoffen (PGS15, PGS28, PGS29, PGS30, PGS31, SIKB BRL-7800).
  • HAZID/HAZOP/LOPA studies.
  • FME(C)A-, WhatIf-, GAP-, TRA-risicoanalyses.
  • Arbeids-RI&E’s voor afdelingen of bedrijven.
  • Toetsen van risicoanalyses op volledigheid en betrouwbaarheid als kerndeskundige gecertificeerd HVK.

  Onze functiegerichte trainingen op het gebied van gevaarlijke stoffen zijn door U&D Industrial Safety BV zelf ontwikkeld.

  Er bestaan de volgende mogelijkheden:

  • Deelnemen aan open inschrijvingen.
  • Incompany-trainingen.

  Onze referenties:

  Hieronder vindt u een aantal van onze referenties, waarmee we training-, begeleiding- en adviesprojecten uitvoeren:

  • Tata Steel te IJmuiden
  • Teijin Aramid te Delfzijl
  • Evonik te Delfzijl
  • Astellas te Meppel
  • Univar te Zwijndrecht
  • Henkel te Scheemda
  • Friesland Campina
  • Lidl te Etten-Leur
  • Vopak te Rotterdam
  • Total te Antwerpen
  • Europese Commissie

  U&D Industrial Safety BV
  Glinthaar 35, 8148 RL Lemele
  055 301 72 67
  info@ud-industrialsafety.nl
  www.ud-industrialsafety.nl
  Algemeen directeur: dhr. R.H.M. Ubbink