• Een duurzame oplossing

  Nieuwe naam: Polyplast heet vanaf nu UNIK

  1 May 2018

  De brancheorganisatie voor kunststofbewerkers ‘Polyplast’ heeft een nieuwe naam en gaat nu verder onder de naam ‘UNIK’. Alle leden hebben tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering allemaal ingestemd met de naamswijziging.

  Meer profileren
  Met de naamsverandering is een einde gekomen aan een tijdperk van 16 jaar. Polyplast, de brancheorganisatie voor kunststofbewerkers, heet voortaan UNIK (Unie van Nederlandse Industriële Kunststofbewerkers). Niet alleen de naam is veranderd, maar ook de profilering. De brancheorganisatie wordt eigentijdser, gaat zich meer richten op externe relaties en zal de professionele kennis van de leden actief aanbieden aan deze relaties. UNIK wordt een kennisplatform voor alles wat met industriële kunststoffen te maken heeft.

  Meer professionaliseren
  Vooruitlopend op de transitie is het afgelopen jaar hard gewerkt aan een nieuw digitaal platvorm dat een onderdeel vormt van het meer professionaliseren van de vereniging. Martin Couvée, Voorzitter UNIK: “Er zit heel veel kennis en ervaring bij de leden. Dat willen we delen en professioneel aanbieden. De nieuwe naam en het digitale platform moeten hier aan bijdragen.” Het bestuur beschouwt de naamsverandering dan ook een logische stap in het traject van profilering en professionalisering van de branchevereniging.

  Meer categoriseren
  Samen met de leden wil UNIK de kunststof branche naar een hoger niveau tillen en daarmee het gebruik van industriële kunststoffen bevorderen. Martin Couvée: “Er worden nog veel traditionele materialen zoals metaal toegepast in industriële applicaties waar kunststof een uitstekend alternatief kan zijn. Dat daarbij ook nog voordelen zijn zoals het lage gewicht, de hoge chemische resistentie en de hoge corrosiebestendigheid, is mooi meegenomen. Daarom past de nieuwe slogan ‘Het kan met kunststof’ zo goed bij UNIK.”