Wat doet UNIK?

UNIK heet voluit ‘Unie Nederlandse Industriële Kunststofbewerkers’ en is de brancheorganisatie voor bedrijven die zich bezighouden met de industriële toepassingen van kunststof. Voorheen heette de deze organisatie Polyplast.

Over UNIK: Onze leden

Wil je meer weten over UNIK? De leden komen uit het midden- en kleinbedrijf. Ongeveer twee derde van de leden valt onder de kunststofbewerkers. Dit zijn bedrijven die zich bezighouden met het bewerken van thermoplastische kunststoffen, zoals PVC (polyvinylchloride), PE (polyetheen) en PP (polypropeen). Dit doen ze ten behoeve van apparatenbouw, aanleg van leidingsystemen, opslagtanks en ontluchtingskanalen.

De leden van UNIK richten zich op andere bedrijven en niet op consumentenproducten. Een derde van de leden houdt zich specifiek bezig met handel in dergelijke kunststofproducten of is toeleverancier van de kunststofbewerkers. De leden van UNIK zijn actief in diverse segmenten in de industriële markt en in uiteenlopende onderdelen in de productieketen.

De leden komen uit het midden- en kleinbedrijf. Ongeveer twee derde van de leden valt onder de kunststofbewerkers. Dit zijn bedrijven die zich bezighouden met het bewerken van thermoplastische kunststoffen, zoals PVC (polyvinylchloride), PE (polyetheen) en PP (polypropeen). Dit doen ze ten behoeve van apparatenbouw, aanleg van leidingsystemen, opslagtanks en ontluchtingskanalen.

De leden van UNIK richten zich op andere bedrijven en niet op consumentenproducten. Een derde van de leden houdt zich specifiek bezig met handel in dergelijke kunststofproducten of is toeleverancier van de kunststofbewerkers. De leden van UNIK zijn actief in diverse segmenten in de industriële markt en in uiteenlopende onderdelen in de productieketen.

Sluit je bij ons aan

Jouw toekomst, onze missie: laat UNIK jouw bedrijf ondersteunen

Missie

Hier delen we de drijvende krachten en ambities die UNIK als brancheorganisatie voor industriële kunststofbewerking definiëren. Ontdek hoe wij ons inzetten voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid in alles wat we doen.

Visie

Bij UNIK hebben we een visie voor de toekomst waarin de industriële kunststofindustrie een toonaangevende rol speelt in de wereldwijde economie en tegelijkertijd bijdraagt aan een duurzame en verantwoorde samenleving. We willen de volgende kernwaarden en doelen verwezenlijken:

We willen voorop lopen in het bevorderen van innovatie en duurzame praktijken binnen de kunststofindustrie. We geloven in de kracht van kunststof om de wereld te verbeteren en streven naar de ontwikkeling van milieuvriendelijke en innovatieve oplossingen.

Onze visie omvat het bieden van uitgebreide ondersteuning aan onze leden, waaronder informatie, netwerkmogelijkheden, trainingen en hulpmiddelen die hen helpen te groeien en te gedijen in een concurrerende markt.

We willen een sterke stem zijn voor onze leden in de politieke arena en bij regelgevingsinstanties. Onze visie omvat het pleiten voor beleid dat de belangen van de kunststofindustrie beschermt en bevordert.

We streven naar het creëren van een hechte gemeenschap van kunststofbedrijven die samenwerken, kennis delen en elkaar ondersteunen. Samen kunnen we de uitdagingen van de industrie aangaan en nieuwe kansen benutten.

We willen de samenleving informeren over de waarde en het potentieel van kunststof, en tegelijkertijd bewustwording creëren over verantwoorde consumptie en recycling.

Samengevat, bij UNIK zetten we ons in voor de groei, innovatie en duurzaamheid van de industriële kunststofindustrie. We willen een organisatie zijn die inspireert en leidt, en die bijdraagt aan een wereld waarin kunststof een positieve en constructieve rol speelt in het dagelijks leven en de toekomst van onze planeet.

kunstof buis
kunstof buis

Onderscheidend vermogen

UNIK staat de leden bij op sociaal, juridisch en economisch terrein, voor zover dit de collectieve belangen betreft. De leden onderscheiden zich in de branche door het bieden van kwalitatief hoogstaande producten en diensten. UNIK besteedt hier collectief aandacht aan door certificeringstrajecten en hoogwaardige opleidingen te bieden.

Vertegenwoordiging

UNIK vertegenwoordigt ruim 80% van de branche en fungeert wanneer nodig als spreekbuis namens de leden. UNIK is een volwaardige gesprekspartner voor de overheid, controlerende instellingen en andere brancheverenigingen. Een rol met grote verantwoordelijkheid, zowel richting de achterban als richting de gesprekspartners.

Structuur

UNIK heeft als vereniging een aantal organen, zoals een ledenvergadering, een bestuur en commissies. De ledenvergadering is leidend. Het bestuur is belast met de aansturing van de vereniging en legt verantwoording af aan de leden. Er zijn drie vaste commissies: een Technische Commissie, een Promotie Commissie en een Kascommissie. Het secretariaat heeft een ondersteunende rol richting de leden, het bestuur en de commissies. Als er behoefte aan is, kan er een extra commissie worden ingesteld die zich met een specifiek onderwerp bezighoudt (zoals de organisatie van een seminar).

Ons bestuur

profielfoto martin couvée

Martin Couvée

Voorzitter

profielfoto paul van der ham

Paul van Ham

Bestuurslid

profielfoto robert kemeling

Robert Kemeling

Bestuurslid

Onze PR Commissie

profielfoto arnold bakker

Arnold Bakker

Voorzitter commissie

profielfoto paul van der ham

Paul van Ham

Commissie- en bestuurslid

profielfoto marijn klaassen

Marijn Klaassen

Commissielid

profielfoto ronnie rombouts

Frank Mosman

Commissielid

profielfoto leon heemskerk

Leon Heemskerk

Commissielid

profielfoto

Gezocht

Lid PR Commissie

jouw@emailhier.nl

Onze Technische Commissie

profielfoto robert kemeling

Robert Kemeling

Voorzitter commissie en bestuurslid

profielfoto kurt rotgans

Kurt Rotgans

Commissielid

profielfoto olaf te meij

Olaf te Meij

Commissielid

profielfoto olaf te meij

Chiel Berndsen

Commissielid

profielfoto

Gezocht

Lid Technische Commissie

jouw@emailhier.nl

Secretariaat en Penningmeester

profielfoto robert kemeling

Davey Gerlings

Secretaris en Penningmeester