• Een duurzame oplossing

  Regelgeving

  Branchevereniging UNIK heeft een eigen keurmerk in het leven geroepen. Hiermee willen we potentiële afnemers van een gegarandeerd kwaliteitsniveau overtuigen. Een keurmerk is volgens ons ‘een compact, visueel kwaliteitsoordeel over een product of dienst, afkomstig van een betrouwbare bron’. In deze definitie worden twee belangrijke aspecten genoemd, namelijk kwaliteitsoordeel en betrouwbare bron. Maar wat betekent dit nu eigenlijk voor de branchevereniging en voor de markt?

  Van de verschillende producten en diensten die de leden van UNIK aan de markt leveren, wordt een bepaalde kwaliteit verwacht. Er wordt geleverd naar wat de opdrachtgever verwacht. Dit klinkt logisch, maar in de praktijk blijkt dat niet altijd aan deze verwachtingen wordt voldaan. Wij willen daarom een onderscheid maken tussen de UNIK-leden en de rest van de markt. We hebben stevig gewerkt aan het vastleggen van kwaliteits- en veiligheidsissues op het gebied van producten en diensten.

  Kwaliteitssysteem en DVS-richtlijnen
  Aan kunststofproducten zitten specifieke voordelen ten opzichte van andere materialen, zoals bijvoorbeeld chemische bestendigheid, vervormbaarheid, lasbaarheid, gewicht, levensduur, enzovoorts. Leden van UNIK leveren deze kunststofproducten, waarbij op basis van deze aspecten wordt geselecteerd, bewerkt, gebouwd en gecontroleerd. Er wordt met vakmanschap gewerkt, gebaseerd op normen, richtlijnen en regelgeving. We verwachten dat onze leden, die aan alle eisen van het keurmerk voldoen, een actief kwaliteitssysteem hebben. Hierbij is een aantal essentiële elementen uit de ISO-9001 in het keurmerk opgenomen. Daarnaast dient de verwerking van kunststofmaterialen te worden uitgevoerd volgens de laatste DVS-richtlijnen. Kunststoflassers moeten zijn gecertificeerd volgens de DVS-2212 en de lasmethoden moeten volgens de DVS-2205 of de NTA-8828 worden uitgevoerd.

  Richtlijn BRL SIKB 7800
  Leden die chemicaliën-opslaginstallaties ontwerpen, bouwen en onderhouden, zijn gecertificeerd volgens de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7800 (voorheen BRL-K903), zodat ze in staat zijn om een installatiecertificaat af te kunnen geven. Voor dit certificaat wordt de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) geëist voor eindgebruikers. UNIK neemt actief deel aan de verschillende commissies en programmaraden en oefent daarmee invloed uit op de inhoud van de normen en richtlijnen die gelden in Nederland.

  VCA-richtlijnen
  Behalve het volgens verwachting leveren van producten, moeten de leden van UNIK de diensten ook op een veilige manier leveren. Hierbij is de VCA-richtlijn zeer belangrijk. Ook verlangen we van de leden het VCA-bedrijfscertificaat, als ook de persoonscertificaten.

  Hoog kwaliteits- en veiligheidsniveau
  Het kwaliteits- en veiligheidsniveau van alle leden van UNIK is hoog, zodat ze voldoen aan verwachtingen in de markt. UNIK profileert zich hiermee als een betrouwbare bron, zodat u krijgt wat u verwacht te krijgen!