• Een duurzame oplossing

  UNIK onderschrijft het Grondstoffenakkoord

  14 November 2018

  100 procent circulair grondstoffengebruik in 2050. Het ondertekende nationale grondstoffenakkoord moet daartoe leiden. Door de recente ondertekening wil UNIK industriƫle kunststoffen positioneren als alternatief voor traditionele materialen in een grote diversiteit aan marktsegmenten.

  De ondertekening van het Grondstoffenakkoord door overheden, het bedrijfsleven, vakbonden, natuur- en milieuorganisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, financierende instanties en ruim 350 andere ondertekenaars moet de transitie naar een circulaire economie versnellen. Rondom vijf prioritaire grondstofketens zijn transitieagenda’s opgesteld: Biomassa & Voedsel, Kunststoffen, Maakindustrie, Bouw en Consumptiegoederen.

  Als ondertekenaar wil UNIK de kennis en het netwerk van de leden van UNIK en de branchevereniging inbrengen om nieuwe connecties te maken en samen te werken aan innovaties met ‘groene’ reststromen. Wij zijn een branchevereniging met kwalitatief hoogwaardige vooruitstrevende verwerkers, toeleveranciers en kennisinstellingen. UNIK streeft er al jaren naar om Circulaire Economie tastbaar te maken en op de kaart te zetten. Dit doen wij door aantal zaken te combineren waaronder: Ontwerp, Engineering, Productie & Installatie en Aftersales. Door slimme technologieĆ«n en innovaties zijn restmaterialen nihil. Onze branche is daarin voorloper. Overtollig restmateriaal wordt hoogwaardig in de keten gehouden door hergebruik voor andere productietechnieken en producttoepassingen. Ons doel is de leden hierover te informeren, te stimuleren en op de mogelijkheden tot hergebruik te attenderen.

  UNIK is als ondertekenaar op https://www.circulaireeconomienederland.nl/ondertekenaars/default.aspx te vinden. Voor het grondstoffenakkoord zelf en meer informatie over het akkoord kunt u hier terecht: https://www.circulaireeconomienederland.nl/grondstoffenakkoord/default.aspx.