• Een duurzame oplossing

  Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)

  In een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt het afvalwater uit riolen gezuiverd voordat het in oppervlaktewater komt. Het vuile water (influent) wordt in de installatie in een aantal stappen gezuiverd. Eerst via afscheiders de grove delen, dan in bezinktanks de fijnere deeltjes en tenslotte via biologische zuivering de opgeloste stoffen. Het gezuiverde water (effluent) wordt geloosd in het oppervlaktewater. Misschien verwacht u het niet, maar op heel veel plaatsen in een RWZI wordt kunststof ingezet!

  Applicaties
  drinkwater
  chemicaliƫn
  mengen/doseren
  filtratie
  tankopslag
  pompen