De agro- (of agri-) industrie omvat de bewerking of verwerking van agrarische producten, inclusief de opslag en het transport ervan. Met een export van agri en food ter waarde van bijna 90 miljard euro aan land- en tuinbouwproducten, is Nederland koploper in Europa.

Wereldwijd staan wij op de tweede plek. Opvallend is de toenemende vraag naar Nederlandse landbouwinnovaties en hoogwaardige technologie. Het gaat dan bijvoorbeeld om energiezuinige kassen. Slimme, innovatieve producten en technologieën: kunststof maakt het verschil, ook in Agro!

agro silo kunststof

Agro: Tuinbouw

Nederland is toonaangevend op het gebied van tuinbouw. Veel innovatieve ideeën zijn afkomstig uit deze sector. Denk aan het gebruik van aardwarmte of geothermie, bijvoorbeeld voor het verwarmen of koelen van een kas. Door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en de diep in de aarde gelegen warmtereservoirs, kan energie worden gewonnen. Veel tuinders gebruiken een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK) om de kas te verwarmen en de vrijgekomen CO2 weer te gebruiken om het gewas te laten groeien. Allemaal innovatieve applicaties, waarbij kunststof heel goed inzetbaar is.

Agro: Landbouw

Kunststoffen worden vaak toegepast bij irrigatie, de kunstmatige bevloeiing van landbouwgrond om gewassen te laten groeien. Ook worden kunststofmaterialen ingezet bij het gebruik van chemicaliën in de landbouw, zoals kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Dit om de productie te verhogen. Begrijpelijk, want kunststof kent geen corrosie en heeft een hoge chemische bestendigheid.

Vind een specialist

Vind een specialist

Ben je op zoek naar een specialist die deze dienst voor je uit kan voeren? Maak dan gebruik van onze handige zoekfunctie en kom in contact met een bedrijf dat in jouw behoeften kan voorzien.