man die kunststof buis last

De geschiedenis

Branchevereniging Polyplast werd op 30 mei 2002 opgericht. Ruim vijftien jaar later werd de naam gewijzigd naar het huidige: Unie Nederlandse Industriële Kunststofbewerkers, ofwel UNIK. Een naam die beter vertelt wat we doen. Vanaf de oprichting is onze missie om een graadmeter voor kwaliteit te zijn en om te zorgen voor de promotie van kunststoffen voor industriële toepassingen.

Bij de oprichting was Polyplast al een vereniging met een grote diversiteit. De bedrijven in de vereniging bewerken thermoplastische kunststoffen voor de apparatenbouw en aanleg van leidingsystemen voor zeer uiteenlopende markten. Het ledenaantal is sinds de oprichting gestaag gegroeid. Inmiddels vertegenwoordigt Polyplast ruim 80% van de markt.

In 2008 was de tijd rijp om de organisatie te professionaliseren. Een eerste stap was het aantrekken van een professioneel secretariaat, waartoe vanaf dat moment ook een secretaris en administratieve ondersteuning behoorden.

UNIK richt zich steeds meer op de uitwerking van de oorspronkelijke doelstellingen, zoals het bieden van een kwaliteitsgarantie en gezamenlijke opleidingen. Er is een kwaliteitskeurmerk (POLYKEUR) ingericht. Hierbij worden de leden getoetst op een aantal belangrijke kenmerken en kwaliteitseisen. Ook is er een Basiscursus Tankinstallaties Chemie BRL K903 ontwikkeld.

Verschillende soorten Kunststof

Kunststoffen ontwikkelen zich continu. Tegenwoordig is duurzame productie heel actueel. Een voorbeeld is het produceren uit hernieuwbare grondstoffen, zoals kunststoffen gemaakt uit rijstvlies.

Thermoplasten

Thermoplasten zijn ‘plastisch’; ze worden zacht op de plek waar ze verhit worden. Daardoor kunnen ze in een bepaalde vorm worden geperst of gebogen.

Thermoharders

Thermoharders zijn harde plastics. Je kunt ze niet van vorm veranderen door ze te verwarmen.

kunststof opslagtank
bewerkingsmethodes kunstststof

Bewerkingsmethodes

Kunststoffen kunnen op zeer uiteenlopende manieren worden bewerkt. Denk aan zagen of frezen, maar ook aan het verwarmen van thermoplasten, om ze in elke gewenste vorm te buigen. Ook is het verbinden van kunststoffen een belangrijke bewerking. Voor welke bewerking u ook kiest, het kan met kunststof!

Verspanen

Kunststoffen kunnen goed verspaand bewerkt worden, door ze te zagen, boren, draaien en frezen.

Zagen

Vrijwel alle kunststoffen kunnen worden gezaagd. Afhankelijk van het basismateriaal zijn er meerdere zaagmethoden mogelijk.

Draaien

Een verspaanmethode is draaien. Dit gebeurt door het inspannen van het werkstuk in een klemklauw die in een hoger toerental roteert.

Frezen

Frezen gebeurt met een in hoog toerental ronddraaiende frees. Wanneer u de te bewerken kunststof hier tegenaan drukt, spreken we van verspanen.

Warm buigen

Thermoplastische materialen waaronder PMMA, PC, PETG, PP, HDPE, PVC (al dan niet geschuimd) en ABS, kunnen onder invloed van warmte in een bepaalde hoek worden gebogen.

Lassen

Materialen als bijvoorbeeld PVC, polypropeen, polyethyleen en PVDF zijn lasbaar. Hierdoor zijn allerlei losse componenten vloeistof/luchtdicht aan elkaar te verbinden.

Lijmen

Enkele kunststoffen als bijvoorbeeld PMMA, PC, PETG en PVC zijn onder de juiste omstandigheden goed te verlijmen.

Voordelen van Kunststof

Thermoplasten bieden een scala aan voordelen ten opzichte van traditionele materialen zoals metalen. Thermoplasten zijn namelijk:

  • Slijtvast

  • Licht van gewicht

  • Duurzaam
  • Geen corrosie

  • Chemisch resistent

2 mannen die kunststof lassen in fabriek