Waterbehandeling is het proces dat alle onzuiverheden uit water verwijdert, zodat het water gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden.

De uitdagingen van waterbehandeling zijn het verbeteren van de waterkwaliteit van drinkwater en het verwerken van industrieel water of afvalwater. Of het nu gaat om een gegarandeerd hoge waterkwaliteit of het voldoen aan strikte voorschriften: kunststoffen bieden de oplossing!

waterbehandeling kunststof buizen

Afvalwaterzuiverings­installatie (AWZI)

In totaal verbruikt de Nederlandse industrie rond de 13 biljoen liter water per jaar. Het leeuwendeel voor koeling. Het lozen van industrieel afvalwater vormt een grote bron van chemische en thermische verontreiniging. Daarom moet het water eerst behandeld worden voordat het geloosd wordt via rioolsystemen op het oppervlaktewater. Er wordt continu een optimalisatie van kwaliteit, kostenefficiëntie en milieuvriendelijkheid nagestreefd. Niet alleen in het proces, maar ook in de gebruikte producten. Kunststofproducten leveren een actieve bijdrage aan deze optimalisatie.

Drinkwaterproductie

Ongeveer 60% van het kraanwater dat in Nederland wordt geproduceerd is afkomstig uit grondwater en ongeveer 40% uit oppervlaktewater. Drinkwaterbedrijven winnen en zuiveren dit water. Maar door de toenemende schaarste van relatief schoon grond- en oppervlaktewater, wordt een efficiënte waterzuivering en waterproductie steeds belangrijker. Met kunststofproducten worden de chemische en fysische processen voor de behandeling van drinkwater veilig en efficiënt uitgevoerd.

Industriële waterproductie

Bij water denkt men al snel aan drinkwater. Maar water is als natuurlijke hulpbron een essentieel element in bijna alle industriële processen. Over het algemeen wordt er geen drinkwater gebruikt voor industriële processen. Meer dan 90% van het proceswater in Nederland wordt onttrokken aan oppervlaktewater. De kwaliteit van oppervlaktewater fluctueert per seizoen. Lastig, want voor het gebruik van water in de industrie is een constante hoge waterkwaliteit vereist. Afhankelijk van de toepassing en het seizoen, moet het water behandeld worden voor gebruik. Dit gebeurt meestal in de fabriek. Kunststof wordt veelvuldig ingezet bij deze applicaties.

Rioolwaterzuiverings­installatie (RWZI)

In een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt het afvalwater uit riolen gezuiverd voordat het in oppervlaktewater komt. Het vuile water (influent) wordt in de installatie in een aantal stappen gezuiverd. Eerst via afscheiders de grove delen, dan in bezinktanks de fijnere deeltjes en tenslotte via biologische zuivering de opgeloste stoffen. Het gezuiverde water (effluent) wordt geloosd in het oppervlaktewater. Misschien verwacht u het niet, maar op heel veel plaatsen in een RWZI wordt kunststof ingezet!

Vind een specialist

Vind een specialist

Ben je op zoek naar een specialist die deze dienst voor je uit kan voeren? Maak dan gebruik van onze handige zoekfunctie en kom in contact met een bedrijf dat in jouw behoeften kan voorzien.