• Een duurzame oplossing

  Over UNIK

  UNIK heet voluit ‘Unie Nederlandse Industriële Kunststofbewerkers’ en is de brancheorganisatie voor bedrijven die zich bezighouden met de industriële toepassingen van kunststof. Voorheen heette de deze organisatie Polyplast. 

  Leden van UNIK
  De leden komen uit het midden- en kleinbedrijf. Ongeveer twee derde van de leden valt onder de kunststofbewerkers. Dit zijn bedrijven die zich bezighouden met het bewerken van thermoplastische kunststoffen, zoals PVC (polyvinylchloride), PE (polyetheen) en PP (polypropeen). Dit doen ze ten behoeve van apparatenbouw, aanleg van leidingsystemen, opslagtanks en ontluchtingskanalen. De leden van UNIK richten zich op andere bedrijven en niet op consumentenproducten. Een derde van de leden houdt zich specifiek bezig met handel in dergelijke kunststofproducten of is toeleverancier van de kunststofbewerkers. De leden van UNIK zijn actief in diverse segmenten in de industriële markt en in uiteenlopende onderdelen in de productieketen. 

  Onderscheidend vermogen
  UNIK staat de leden bij op sociaal, juridisch en economisch terrein, voor zover dit de collectieve belangen betreft. De leden onderscheiden zich in de branche door het bieden van kwalitatief hoogstaande producten en diensten. UNIK besteedt hier collectief aandacht aan door certificeringstrajecten en hoogwaardige opleidingen te bieden.

  Vertegenwoordiging
  UNIK vertegenwoordigt ruim 80% van de branche en fungeert wanneer nodig als spreekbuis namens de leden. UNIK is een volwaardige gesprekspartner voor de overheid, controlerende instellingen en andere brancheverenigingen. Een rol met grote verantwoordelijkheid, zowel richting de achterban als richting de gesprekspartners.

  Structuur
  UNIK heeft als vereniging een aantal organen, zoals een ledenvergadering, een bestuur en commissies. De ledenvergadering is leidend. Het bestuur is belast met de aansturing van de vereniging en legt verantwoording af aan de leden. Er zijn drie vaste commissies: een Technische Commissie, een Promotie Commissie en een Kascommissie. Het secretariaat heeft een ondersteunende rol richting de leden, het bestuur en de commissies. Als er behoefte aan is, kan er een extra commissie worden ingesteld die zich met een specifiek onderwerp bezighoudt (zoals de organisatie van een seminar).