waterbedrijf groningen

Diffusiedichte waterleidingen Waterbedrijf Groningen

Opdrachtgever
Waterbedrijf Groningen; een van de tien drinkwatermaatschappijen in Nederland.

Opdracht
De waterleidingen diffusiedicht maken.

Uitgevoerd door
Rombouts Kunststof Techniek (RKT), in samenwerking met Conval Nederland.

Kunststof als oplossing
Transport van drinkwater vindt plaats via hoofdzakelijk ondergrondse leidingen van diverse materialen en kwaliteiten. Een van de meest toegepaste materialen voor drinkwatertransport is kunststof, zoals PVC of HPDE. Mede dankzij eigenschappen zoals installatiegemak, een laag eigen gewicht en de vele mogelijkheden tot koppelen, heeft de HDPE-buis een eigen, niet meer weg te denken plaats in de wereld van transport en distributie van drinkwater veroverd.

Een van de eigenschappen van kunststof is echter dat dit materiaal niet diffusiedicht is. Hierdoor zou het drinkwater niet voldoende kunnen worden beschermd tegen invloeden van buitenaf. Aan Rombouts Kunststof Techniek de taak om ter plaatse van de lasverbinding de diffusiedichtheid te herstellen. Ook moest de buis een mechanische flexibiliteit krijgen, om de belastingen op te vangen die er onder andere bij boringen op de buis/buiswand en dus ook op de verbindingen ontstaan. Conval heeft het bedrijf de opdracht gegeven een speciale diffusiedichte verbinding aan te brengen door gebruik te maken van bestaande technieken, zoals HDPE-lassen volgens de NEN of DVS.

Rombouts Kunststof Techniek heeft de leiding diffusiedicht gemaakt middels het aanbrengen van een aluminiumlaag, beschermd door glasvezelversterkte PU (ofwel het systeem GPU®). De lasverbinding en de PU glasvezelversterkte mechanische bescherming zijn gemaakt door vakbekwame, opgeleide en gecertificeerde lassers.

Relevante projecten