• Een duurzame oplossing

  Opslag- en doseerinstallatie RWZI Amersfoort

  Opdrachtgever
  ELIQUO Water & Energy; een bedrijf dat multitechnologieconcepten levert aan de Nederlandse waterzuiveringsmarkt.

  Opdracht
  Een installatie van kunststof bouwen voor Rioolwaterzuiveringsinstallatie Amersfoort.

  Uitgevoerd door
  Altop Kunststoftechniek, in samenwerking met ELIQUO Water & Energy.

  Kunststof als oplossing
  Altop Kunststoftechniek plaatste een zestal BRL-K903/08 gecertificeerde opslag- en doseerinstallaties en het benodigde kunststofleidingwerk. Ook de zusterbedrijven van Altop Kunststoftechniek hebben een bijdrage geleverd: Altop International plaatste diverse luchtbehandelingskasten en Arveon een betonnen filtraat pompgemaal. Kunststof is als materiaal voor de tanks en het leidingwerk als beste uit de bus gekomen: het is namelijk bestending én prijstechnisch interessant.